Nepriateľ zvaný podbrušník

Problematika podbrušníka u koní je téma, ktorá by mala byť dôležitou súčasťou starostlivosti o týchto nádherných zvierat. Negatívne reakcie koní na doťahovanie podbrušníka môžu byť varovnými signálmi bolesti a nepohodlia. Nesprávny výber alebo manipulácia môže spôsobiť viacero problémov jako modriny, bolesti rebier a edzirebrových svalov, bolesti v oblasti sterna a ďalších faktorov. V tomto článku sa budeme zaoberať problematikou podbrušníka u koní, jej príčinami a riešeniami, ktoré by mali byť dôležité pre každého, kto sa stará o tieto vzácne zvieratá.

Príčiny bolesti u podbrušníka:
Príčinou je VŽDY len BOLESŤ

 1. Sedlo: Jedným z hlavných faktorov, ktoré môžu spôsobiť bolesť v oblasti podbrušníka, je nesprávne padnúce sedlo. Sedlo by malo sedieť rovnomerne a bez tlaku na chrbticu a obmedzovania lopatky.
 2. Bolesť medzirebrových svalov alebo svalov v oblasti kohútika.
 3. Používanie nesprávneho typu alebo nesprávneho nastavenia podbrušníka môže byť ďalšou príčinou bolesti a nepohodlia u koní.

Signály bolesti: Kone často dávajú jasné signály, keď ich niečo bolí.

Tieto signály môžu zahŕňať:

 1. Švihnutie chvostom
 2. Zašpatenie sa
 3. Zatrasenie svalu v oblasti Bicepsu
 4. Podlomenie karpálnych kĺbov pri uvoľnení podbrušníku

Učíme kone bezmocnosti: Čo to znamená? Je to stav kedy koňa vystavíme bolesti bez toho aby sme mu dovolili uniknúť.

Riešenia:

 1. Profesionálne vyšetrenie: Ak máte podozrenie, že váš kôň trpí bolesťou v oblasti podbrušníka, je dôležité kontaktovať veterinárneho lekára alebo kvalifikovaného sadlefittera, ktorý vie vykonať palpáciu a vyhodnotiť stav konia.
 2. Správne padajúce sedlo: Zabezpečte, aby sedlo správne sedelo na koňovi a nevytváralo nepotrebný tlak.
  Je dôležité mať sedlo, ktoré je správne nastavené pre tvar a stav tela konia.
 3. Výber správneho podbrušníka: Podbrušník by mal byť vybraný na základe individuálnych potrieb a tvaru tela koňa.
 4. Správny spôsob doťahovania a stretching: Učte sa správny spôsob, ako doťahovať podbrušník tak, aby koni nevyvolával stav bolesti.

Búrajme staré zvyky a vytvárajme nové.

Väčšina z nás doťahuje koňa len z ľavej strany a pritom si neuvedomuje že tým ťaháme rebrá vždy z pravej strany do ľavej. Čo to spôsobí? Len ďalšiu krivosť a ďalšiu bolesť. Kone nám neustále hovoria, že ich niečo bolí, máme mnoho možností ako tomu zabrániť, tak sa ich naučme využívať.

Pridaj komentár